โรงเรียนบ้านส้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
สมศ.เข้าทำการประเมินโรงเรียน
 
ตักบาตรปีใหม่และแสดงความยินดีกับนักเรียน
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (สพป.สฎ.3)

 
 
 
 
   
โรงเรียนบ้านส้อง
701 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร 077361101   โทรสาร 077361101
Contact Us : mnopa@hotmail.com